Ocenění

Plaketa Péče o válečné hroby

Dne 10. dubna 2008 byl Komitét pro udržování památek z války roku 1866 oceněn za svou dlouholetou organizaci péče o válečné hroby z prusko-rakouské války plaketou Péče o válečné hroby, kterou vydává Ministerstvo obrany České republiky. Tento státní úřad, do jehož kompetence rovněž celková péče o válečné hroby spadá, tak ocenil aktivní činnost našeho spolku velmi reprezentativním oceněním, které poukazuje na nemalý význam Komitétu 1866 v oblasti péče o válečné hroby. Plaketu za Komitét 1866 převzal jeho předseda Ing. Josef Komárek.

PB020297
pPB020309-m PB020301
Líc plakety Diplom o udělení plakety Rub plakety
 

 

Pietní kříž

Od 30. dubna 2011 je Komitét pro udržování památek z války roku 1866 rovněž držitelem Pietního kříže. Tento naprosto nový český řád za zásluhy na poli udržování a obnovy válečných hrobů a vojenských duchovních památek byl založen s podporou sekretariátu Habsburg-Lothringen, rakouského Černého kříže, Modlitební ligy blahoslaveného císaře Karla I. a Matice staroboleslavské a Komitét 1866 jej obdržel již na první slavnostní promoci tohoto řádu, která se konala 30. dubna 2011 při příležitosti tradiční vzpomínkové akce Audience u císaře Karla I. v Brandýse nad Labem. Vyznamenání za spolek převzal předseda Ing. Josef Komárek.

pietni_kriz 103_2685m
                              Pietní kříž
Slavnostní dekorování řádem

 

 

                                                         

pietni_kriz
Aktualizováno 21. 1. 2017 13:05